O mnie
Zbigniew Marian Gilarski-społecznik, pasjonat historii, miłośnik przyrody i zwierząt domowych, fotografik-dokumentalista i publicysta. Autor 5 specjalistycznych książek opisujących dzieje polskich organizacji hodowlanych oraz historię polskich ras gołębi i drobiu. Odkrywa i dokumentuje chlubne lecz nieco zapomniane dziedzictwo kulturowe i hodowlane naszych przodków.
Od ponad 20 lat regularnie współpracuje z miesięcznikiem „fauna & flora”, równolegle od 1995 roku publikuje też w kwartalniku „Gołębie i drobny inwentarz”,.Publikował też w nie wydawanym już miesięczniku „Woliera”.Łącznie opublikował ponad 360 specjalistycznych artykułów opisujących różne rasy drobiu i gołębi rasowych, ze szczególnym uwzględnieniem ras polskich zagrożonych wyginięciem.
Ponadto jego opracowania dotyczące historii polskiej hodowli wraz z opisem polskich ras opublikowane były w prestiżowym niemieckim wydawnictwie,”Geflügelzeitung”, oraz czeskim periodyku "Svet holubu" a fotorelacje z krajowych wystaw publikowane są w angielskojęzycznym portalu, ”Aviculture-europe.nl ”. ( linki na stronie internetowej; www-foto-gilarski-pl.manifo.com , zakładka „Moje publikacje”). Aktywny członek Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.Sędzia-ekspert ds. oceny gołębi rasowych oraz członek honorowy PZHGR I DI,.Pełnomocnik Zarządu Głównego PZHGR I DI, ds.ogólnopolskiej akcji ratowania ras polskich zagrożonych wyginięciem. Członek  Związku Kynologicznego w Polsce - Międzynarodowy sędzia kynologiczny. Za całokształt pracy społecznej, dwukrotnie (2015,2019) wyróżniony dyplomem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Animator i pomysłodawca ogólnopolskiej „Akcji SOS Ratujmy Polskie Rasy”
Założyciel i wieloletni szef Klubu maściucha polskiego.

Od 25 lat ( 1995-2020), z wielkim zaangażowaniem i na własny koszt, popularyzuje dziedzictwo hodowlane naszych przodków,m.in. na własnych stronach internetowych. Opublikował również:  „Czerwoną księgę polskich ras gołębi zagrożonych wyginięciem”, oraz szkic historyczny pt. Zarys historii polskiego gołębiarstwa”,( od 1894).

W oparciu o źródła archiwalne publikował cyklicznie historię polskich ras ze szczególnym uwzględnieniem ras „kresowych” wyhodowanych w dawnej Małopolsce Wschodniej.
Zgromadził też bardzo duże archiwum i kolekcję zdjęć gołębi i drobiu,( ok. 12.000 szt.),które publikuje zarówno w tradycyjnej prasie oraz na stronach internetowych.

Jest autorem 5 książek:

  „Nasze gołębie - rasy polskie” (2009) – jest to, historia polskich organizacji hodowlanych od 1894 roku, oraz szczegółowo       opisane pochodzenie i wzorce polskich ras gołębi.
                                                                                                                                                                                                  „Encyklopedia Gołębie Hodowlane” (wyd.I /2012, wydanie II/ 2018) - pełen kolor,rys historyczny oraz doskonałe fotografie,     zwięzłe opisy.
   
  „Nasze dziedzictwo hodowlane” (2015) – szczegółowa historia od 1894 roku, początki organizacji hodowlanych na ziemiach    polskich; ludzie,gołębie, drób, archiwalia, fotografie i ryciny. W książce opisana została nieznana historia, zał. w Jarosławiu w 1894 roku  "I-go Galicyjskiego Towarzystwa Hodowców Drobiu, Gołębi i Królików". W celu promocji polskiego dziedzictwa za granicą w książce znajdują się obszerne streszczenia w językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim i czeskim. 

"Dzieje gołębiarstwa na ziemiach polskich 1894 - 2016", jest to okolicznościowa publikacja, wydana z okazji "VI europejskiej   wystawy sokołów gdańskich", ( Gdańsk 2016). Ta niewielka publikacja zawiera; 60 barwnych zdjęć, kilkanaście czarno-białych   rycin oraz streszczenie w języku angielskim i niemieckim.

"GOŁĘBIARSTWO NA ZIEMI GDAŃSKIEJ 1878-2020" - jest to okolicznościowa publikacja, opisująca początki zorganizowanego ruchu hodowlanego na Pomorzu. Ponadto opisana jest tam historia sokoła gdańskiego  oraz wiele ciekawostek związanych z tą starą rasą gołębi wysokolotnych. Ta niewielka publikacja zawiera; pond 50 barwnych zdjęć i rycin oraz streszczenie w języku angielskim. /nakład limitowany, dostępny tylko u autora/.


Poniżej niektóre wyróżnienia przyznane za pracę społeczną, w tym nagroda MRiRW, tytuł honorowy oraz diamentowa odznaka PZHGR i DI .
Bardzo ciekawą i miłą pamiątką jest nagroda przyznana przez:
Stowarzyszenie Proszowickich Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza "Zielononóżka".
Jest to rzeźba z wykonana z jednego kawałka drzewa lipowego z motywem koguta zielononóżki polskiej, w dolnej części znajduje się tzw.
"wieczny kalendarz", obsługiwany ręcznie. Codziennie należy umieścić znacznik przy aktualnej dacie.
Autorem tego dzieła oraz wielu innych, jest pan Waldemar, proszowicki rzeźbiarz ludowy, który chce pozostać twórcą anonimowym.