Sztandarową rasą hodowców Pomorza Gdańskiego jest sokół gdański. 
Jest to stara rasa wybitnie wysokolotna, bardzo lubiana i licznie tam hodowana. 

SOKOŁY GDAŃSKIE HODOWANE NA POMORZU TO EUROPEJSKA ELITA HODOWLANA.   
 
Miłośnicy tej rasy zrzeszeni są w „Pomorskim klubie hodowców sokoła gdańskiego”. 
Przewodniczącym klubu jest znany hodowca i działacz związkowy kol. Alfons Labuda z Wejherowa. 
Jest to bardzo prężny Klub, który w profesjonalny sposób promuje dziedzictwo hodowlane Pomorza. 

W dowód uznania za zasługi w hodowli i promowaniu sokoła gdańskiego, członkowie Klubu uhonorowani zostali certyfikatem Akcji S.O.S. ( certyfikat nr 2/2020 z  dnia 23 lutego 2020 r ). 
Chlubą tego regionu są dwie rasy: zielononóżka polska i ryś staropolski.
Na terenie powiatu działa: 
"Stowarzyszenie Proszowickich Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza"
, którego prezesem jest znany i dynamiczny działacz społeczny pan Waldemar Bucki.

To prężne stowarzyszenie corocznie organizuje w Proszowicach: 
"MAŁOPOLSKI FESTIWAL ZIELONONÓŻKI KUROPATWIANEJ"

W dowód uznania za zasługi w hodowli i promowaniu zielononóżki polskiej i rysia staropolskiego, członkowie Stowarzyszenia uhonorowani zostali certyfikatem Akcji S.O.S.( certyfikat nr 01/2019 z dnia 29 września 2019 roku.)

Relacja z festiwalu, magazyn "Gołębie" nr 85/2019 , str. 40-44 /kliknij w link i czytaj: 

AKCJA SOS Ratujmy polskie rasy.
Pomóż nam ratować i promować polskie rasy gołębi zagrożone wyginięciem.

 WSTĘP
Wszyscy jesteśmy strażnikami dziedzictwa narodowego.
Nadrzędnym celem każdego Narodu jest ochrona własnego dziedzictwa kulturowego. W Europie bez granic, o odrębności i tożsamości narodowej świadczyć będzie kultura oraz związany z nią dorobek poszczególnych nacji. Dotyczy to również szeroko pojętego dorobku kulturowego, a w tym też rodzimej hodowli zwierząt.Pamiętać musimy,że gołębie to żywe dziedzictwo kultury hodowlanej naszych przodków,które musimy zachować dla następnych pokoleń. 

Jeżeli uważasz,że należy chronić i propagować polskie rasyJeżeli masz pomysł jak to robić dobrze i skutecznie.Jeżeli masz chęć do ciężkiej i niewdzięcznej pracy – to zgłoś swoją kandydaturę i zaproponuj swoją pomoc. Jeżeli jesteś lekarzem weterynarii i specjalizujesz się w chorobach gołębi i drobiu,chcesz podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą z hodowcami-zgłoś się do naszej akcji.
Jeżeli studiujesz dziennikarstwo lub jesteś absolwentem filologii i znasz biegle języki obce (niemiecki,angielski,francuski,hiszpański,rosyjski lub inny) – zgłoś się do nas. Zapewnimy Ci darmową praktykę (marketing medialny).Będziesz samodzielnie jako redaktor on-line,(lub w grupie) redagował w wybranym przez Ciebie języku nasz specjalistyczny Biuletyn (pdf) i rozsyłał go do zagranicznych czytelników.Twoja wiedza i umiejętności pomogą promować nasze dziedzictwo a Ty zyskasz cenne doświadczenie i kontakty,które w przyszłości będą Ci pomocne w karierze zawodowej.Jeżeli chcesz się zorientować w tematyce gołębiarskiej to na stronie internetowej Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, (http://www.pzhgridi.pl/magazyn/golebie), możesz obejrzeć polsko języczne Biuletyny w formacie PDF. Część tych wiadomości dotyczących polskich ras chcemy tłumaczyć na języki obce.
Jeżeli masz głowę pełną pomysłów i jesteś specjalistą w dziedzinie,która może być przydatna w prowadzeniu naszej akcji – zgłoś się i zrób coś dobrego dla polskiej hodowli.
Na pewno znajdzie się zajęcie dla programistów komputerowych – polscy hodowcy potrzebują prostego i taniego programu do prowadzenia ewidencji i hodowli gołębi rasowych.
Można też poprawić grafikę naszej strony internetowej oraz wykonać jej wersje w innych językach.
Uwaga:Kordynator Akcji SOS , nie dysponuje żadnym budżetem a uczestnictwo w projekcie to typowa działalność społeczna.Dlatego proponuję łączność internetową jako najtańszą i najszybszą formę kontaktu z osobami uczestniczącymi w tym projekcie.

Koordynator Krajowej Akcji SOS - Ratujmy  polskie rasy 
Zbigniew Gilarski
sos Ratujmy polskie rasy - Zielone światło dla ras polskich zagrożonych wyginięciem.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych