GALERIA
W zakładce galeria umieściłem próbki fotografii, obejmujących różne dziedziny moich zainteresowań do których należą: gołębie rasowe, drób ozdobny i użytkowy, króliki, psy rasowe, szeroko pojęta przyroda oraz ludzie i architektura.
Głównym celem mojej działalności jest gromadzenie dokumentacji fotograficznej ras polskich jako obiektów materialnej kultury hodowlanej, będących cząstką naszego dziedzictwa narodowego.