Artykuły - ZBIGNIEW GILARSKI
Publikacje w specjalistycznych wydawnictwach


Numery archiwalne do nabycia w Redakcji "f&f"
kliknij w link poniżej:


Publikacje w miesięczniku „fauna & flora” 
( od lutego 1999 r )

1.nr 2/99  - Krymka polska
2.nr 3/99 - Brodawczak polski
3.nr 4/99 - Maściuch polski
4.nr 5/99 - Gdański wysokolotny (starego typu- starogdański)
5.nr 6/99 - Staroholenderski lotny
6.nr 6/99 - Doberman
7.nr 7/99 – Bielcki krótkodzioby
8.nr 8/99 - Akermański
9.nr 9/99 – Szek polski + odmiany pochodne
10.nr 10/99- Motyl warszawski
11.nr 11/99 –Mewka polska

12.nr 1/2000-Gołębie rasowe – piękno wielorakie
13.nr 2/2000-Listonosz polski – Akcja SOS
14.nr 3/2000-Dolnośląski biały łapciaty
15.nr 4/2000-Krakus –czyli sroka polska-Akcja SOS
16.nr 5/2000-Garłacze śląskie cz.I.- (garłacz śl.,garłacz tęczowy,garłacz cieszyński)
17.nr 6/2000-Garłacze śląskie cz.II.-(garłacz górnośląski,garłacz rybnicki)
18.nr 7/2000-Garłacze śląskie cz.III.-(garłacz górnośląski koroniasty)
19.nr 8/2000-Kalina polska + Białka polska
20.nr 10/2000-Orlik polski
21.nr 11/2000-Orlik wileński
22.nr 12/2000-Polski tarczowy wysokolotny

23.nr 1/2001- Grzywacz polski
24.nr 2/2001- Czystooki królewiecki
25.nr 3/2001- Zamojski (seria polskie rasy wysokolotne)
26.nr 4/2001- Turczyn –zapomniana rasa – Akcja SOS
27.nr 5/2001- Koroniarz sercaty
28.nr 6/2001-Koroniarz końcaty
29.nr 7/2001-Olbrzym polski-rasa która wyginęła
30.nr 8/2001-Ryś polski
31.nr 9/2001-Barwnogłówka poznańska
32.nr 10/2001-Pawiki
33.nr 11/2001-Białogłówka elbląska
34.nr 12/2001-Damasceński

35. nr 1/2002-Krymka polska
36. nr 2/2002-Perukarz angielski
37. nr 3/2002-Brodawczak polski
38. nr 5/2002-Garłacz brneński
39. nr 7/2002-Sokół gdański
40. nr 9/2002-Srebrniak polski
41. nr 10/2002-Ryś polski – rasa polska czy niemiecka ? 
42. nr 11/2002-Czerwona księga ras ginących – cz.I.- Akcja SOS
43. nr 12/2002-Czerwona Księga ras ginących – cz.II – Akcja SOS 

44. nr 1/2003-Praski krótkodzioby
45. nr 2/2003-Kurak modeński
46. nr 3/2003-Bagdety (ostrawska,czeska,morawska)
47. nr 4/2003-Kuraki- florencki,maltański.modena angielska
48. nr 5/2003-Stawak polski
49. nr 6/2003-Pomorski wysokolotny-zapomniana rasa
50. nr 7/2003-Niemiecki wystawowy
51. nr 8/2003-Gołąb a sprawa polska – prawo własności ras
52. nr 10/2003-Garłacz angielski
53. nr 11/2003-Sztraser morawski+sztraser niemiecki
54. nr 12/2003-Kanik pracheński + gołąb czeski

55. nr 1/2004-Turkoty cz.I.- turkot bucharski
56. nr 2/2004-Turkoty cz.II-turkot niem.dwuczuby+niem.jednoczuby+turkot
rosyjski+turkot altenburski+turkot drezdeński+turkot vogtlandzki.
57. nr 3/2004-Wywrotek mazurski
58. nr 4/2004-Wywrotek pomorski
59. nr 5/2004-Couchois (koszua)
60. nr 6/2004-Orlik polski – polskie rasy wysokolotne
61. nr 9/2004-Maściuch polski – Akcja SOS
62. nr 10/2004-Mewka chińska
63. nr 11/2004-Moretel – czyli maściuch pstrokaty –Akcja SOS
64. nr 12/2004-Gołębie i ludzie-pamięci dr Bronisława Obfidowicza

65. nr 1/2005-Mewka polska – Akcja SOS
66. nr 2/2005-Murzynek śląski
67. nr 3/2005-Barwnogłówka poznańska
68. nr 4/2005-Garłacz górnośląski koroniasty
69. nr 5/2005-Gołębniki cz.I.- projekty
70. nr 6/2005Gołębniki cz.II. - projekty
71. nr 7/2005-Trening gołębi z przenośnych klatek
72. nr 8/2005-Trening gołębi figuralnych
73. nr 10/2005-Zakonniczka niemiecka + Zakonniczka angielska
74. nr 11/2005-Karier angielski
75. nr 12/2005-Budapeszteński krótkodzioby
76. nr 12/2005-Białoczuba polska cz.I.

77. nr 1/2006-Białogon polski – Akcja SOS
78. nr 2/2006-Białoczuba polska cz.II
79. nr 2/2006-Rzeszowski wystawowy
80. nr 3/2006-Śląski tarczowy
81. nr 4/2006-Zagłębiowski lotny (tippler zagłębiowski)
82. nr 5/2006-Krakus czyli sroka polska
83. nr 6/2006-Zamojski
84. nr 7/2006-Garłacze hiszpańskie
85. nr 8/2006-Caranculat de Oradea (brodawczak rumuński)
86. nr 9/2006-Gil
87. nr 10/2006-Szpak
88. nr 11/2006-Olbrzym węgierski
89. nr 12/2006-Sebrytka

90. nr 1/2007 – Olbrzym rzymski – gigant w świecie gołębi
91. nr 1/2007 – Karzełki łapciate – pierzaste perły
92. nr 2/2007 – Frankoński tarczowy
93. nr 2/2007 – Zielononóżka czyli kura swojska – cz.I.
94. nr 3/2007 - Łódzki pstry
95. nr 3/2007 – Żółtonóżka kuropatwiana – cz. II
96. nr 4/2007 – Brodawczak podkarpacki – akcja SOS
97. nr 5/2007 – Listonosz polski
98. nr 6/2007 – Ryś polski
99. nr 7/2007 – Moje uwagi dotyczące wykazu ras polskich
100. nr 8/2007 – Bielcki krótkodzioby
101. nr 10/2007 – Motyl warszawski
102. nr 11/2007 – Orlik białostocki
103. nr 12/2007 – Sroczka polska krótkodzioba 

104. nr 1/2008 – Koroniarz barwnoogoniasty
105. nr 1/2008 - Czubatka polska
106. nr 2/2008 - Olbrzym węgierski
107. nr 3/2008 – Olbrzym rzymski
108. mr 4/2008 – Niemiecki długodzioby lotny
109. nr 5/2008 - Krymka hamburska
110. nr 6/2008 – Gołąb Hiszpan
111. nr 7/2008 – Mewka egipska
112. nr 8/2008 - Białogłówka gumbińska
113. nr 9/2008 – Dragon
114. nr 10/2008 – Białogłówka elbląska
115. nr 10/2008 – Chabo ( szabo)
116. nr 11/2008 - Czystooki królewiecki – Reinaugen
117. nr 12/2008 – Felegyhazer
118. nr 12/2008 – Columbologia ( nowe nazewnictwo)
Publikacje w Biuletynie  związkowym
"Gołębie i drobny inwentarz"

nr 2-3/1995 – Akermański
nr 4/1995 – Bielcki krótkodzioby
nr 1-4/1996 – Maściuch czyli kozioł polski
nr 1/1997 – Maściuch polski – opis.wzorzec,komentarz
nr 20/2001 – Turczyn –zapomniana rasa
nr 22/2002 – Wyjaśniam raz jeszcze
nr 26/2002 – S.O.S. dla maściucha polskiego
nr 27/2003 – Turczyn-czyli jestem za a nawet przeciw
nr 27/2003 – Moretel prawda i mity
nr 27/2003 – Quo vadis gołąbku polski
nr 31/2004 – O tradycji i gołębiach
nr 31/2004 – Kolekcja - jedna czy wiele?
nr 52/2011 - Ryś polski

nr 52/2011 – Zielonóżka czyli kura swojska (cz.I.)
nr 53/2011 – Zielononóżka polska (cz.II.)

nr 53/2011 – Okiem obserwatora +dużo zdjęć.(Kielce 2011)
Nr 54/2012 - Okiem obserwatora + dużo zdjęć (Szczecin 2012)
Nr 54/2012 - Wstęp do genetyki
Nr 57/2012 - Okiem obserwatora – Gdańsk 2012 (dużo zdjęć)
- „ - - Pawik – tradycja czy nowoczesność?
- „ - - Akcja SOS – czyli jak ratować polskie rasy?
nr 58/2013 – Okiem obserwatora- Kielce 2013
nr 58/2013 – Odkrycia i wynalazki-czyli inwencja rasotwórcza naszych hodowców.
nr 58/2013 – Z wizytą u hodowcy i rzeźbiarza
nr 59/2013 – Turek-Turczyn_Barb- Mahomet
nr 60/2013 – Maściuch polski –cz.I
nr 61/2013 – Maściuch polski – cz.II
nr 62/2014 – Okiem obserwatora- Kielce 2014
nr 62/2014- Fotografia a prawo
nr 63/2014- Odkrycia i wynalazki-czyli inwencja rasotwórcza naszych hodowców.
-- „ - -„- - + zdjęcia w innych artykułach (str.10 i str.12¬)
Nr 64/2014 Kalina polska –cz.I
Nr 65/2014 Okiem obserwatora- Poznań 2014
- „ - Kalina polska – cz.II
- „ - Odkrycia i wynalazki
- „ - Pomniki- świadectwo naszego dziedzictwa
- „ - Zielone światło dla rysia polskiego
Nr 66/2015 - Okiem obserwatora- Kielce 2015
- ‘” - - „ - - Kalina polska cz.III
Nr 67/2015 – Odkrycia i wynalazki
- „ - - Kalina cz.IV- ostatnia
Nr 68/2015 – Winerek polski
Nr 69/2015 – Krymka Polska 
Nr 71/2016 - Stawak polski
Nr 72/2016 - Srebrniak polski
Nr 73/2016 - Poznajemy anatomię gołębia
-    '    "--     - Jedziemy na wystawę
Nr 74/2017 - 25 lat minęło i co dalej ?
Nr 75/2017 - Ryś staropolski
Nr 76/2017- Rzeszowski wystawowy
Nr 77/2017- Okiem obserwatora- Czaplinek 2017
     -    "  -   -  Dragon
     -    "  -   - Sprostowanie - zielononóżka
Nr 78/2018 - Sroka krakowska
     -    "   -   - Klubowa wystawa kinga/DE
Nr 85/2019 - "Nasze dziedzictwo hodowlane i Akcja S.O.S.- Ratujmy polskie rasy".
                           ( referat wygłoszony na IX Festiwalu zielononóżki kuropatwianej- 
                           Proszowice 29.09.2019).
                   + Polski indyk - nowy projekt hodowlany.
Nr 89/2020 - Gdańsk 2020-wystawa inna niż wszystkie
                   - Wyjaśnienie dot. terminologii stosowanej w nazewnictwie                             gołębi,/dot. budapeszteński  turyński/.
Nr 90/2021 - Projekt okładki / 30 lat PZHGR i DI/
Publikacje w dwumiesięczniku
„Woliera” (wyd. Zagroda)
1. nr 6/7/2006 - Brodawczak polski
2. nr 11/2006 – Hodowla drobiu na ziemiach polskich-rys                                   historyczny
3. nr 2/2007   – Srebrniak polski –drzewiej siwkiem zwany
4.nr 2/2008    – Kalina polska – akcja SOS
5.nr 6/2008    – Maściuch polski cz.I.
6.nr 1/2009    – Maściuch polski (Moretel) cz.II.
7.nr 6/2009    – Quo vadis gołąbku polski 
Publikacje w czasopismach zagranicznych
Geflügelzeitung - nr 16/2012 – „Rassetaubenzucht in Polen” (str.14-17)                                                            Geflügelzeitung - nr 5/2013 - „Polnische Langschnablige Tummler”(str.8-11)

Aviculture-europe.nl/december 2013- Fotorelacja Szczecin 2013
(http://www.aviculture-europe.nl/nummers/13e06a08.pdf)
Aviculture-europe.nl-/november 2014- fotorelacja Amberexpo Gdańsk 2013 
http://www.aviculture-europe.nl/nummers/14E01A17.pdf
http://www.aviculture-europe.nl/nummers/15E03A20.pdf(Poznań 2014 )
-http://www.aviculture-europe.nl/
De diegeschedenis van de hobbyfokkerij in Polen” –
 ( Historia polskiego gołębiarstwa)  December 2016


Galamb es kisallat – węgierski magazyn – Luty/2014 – 3 zdjęcia w tym okładka.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Svět Holubů" specjalistyczne wydawnictwo
  1.  "Svět Holubů" czeski magazyn- nr 1/2018 - "Ryś staropolski".
  2. "Svět Holubů" czeski magazyn - nr 2/2018 - "Rzeszowski wystawowy".
  3. "Svět Holubů" czeski magazyn - nr 3/2018 - "Stawak polski"
  4. "Svět Holubů" czeski magazyn - nr 4/2018 - "Srebrniak polski"
  5. "Svět Holubů" czeski magazyn - nr 5/2018 - "Sroka krakowska"
  6. "Svět Holubů" czeski magazyn - nr 6/2018 - "Koroniarz barwnoogon". 
  7. "Svět Holubů" czeski magazyn - nr 1/2019 - "Sokół gdański
  8. ."Svět Holubů" czeski magazyn - nr 4/2019 -  "Krymka polska"
119. nr 1/2009 – Białoczuba polska
120. nr 2/2009 – Czerwonopierśny wołżański
121. nr 3/2009 – Kazański pulsujący
122. nr 4/2009 – Rostowski jednokolorowy
123. nr 4/2009 – Czubatka dworska
124. nr 5/2009 – Rostowski białopierśny
125. nr 6/2009 – Damasceński
126. nr 6/2009 – Kochin miniaturowy
127. nr 7/2009 – Texaner
128. nr 8/2009 – Modena niemiecka
129. nr 9/2009 – Modena angielska
130. nr 10/2009 – Kurak modeński
131. nr 10/2009 – Pocztowy standard
132. nr 11/2009 – Bagdeta norymberska
133. nr 11/2009 – Bagdeta frankońska
134. nr 12/2009 – Mewka włoska


135. nr 1/2010 – Krymka polska 
136. nr 2/2010 – Wiedeński białotarczowy + Budapeszteński białotarczowy
137. nr 3/2010 - Zakonniczka niemiecka + Zakonniczka angielska
138. nr 3/2010 - Gołębiarskie wieści z Trójmiasta
139. nr 4/2010 – Kapucyn staroholenderski 
140. nr 5/2010 – Loczek 
141. nr 6/2010 – Holenderski lotny = Staroholenderski lotny
142. nr 7/2010 – Mewka polska 
143. nr 7/2010 – Krajowa wystawa psów rasowych – Ustka 2010
144. nr 8/2010 – Srebrniak polski – historia rasy – cz.I.
145. nr 9/2010 - Srebrniak polski – cz.II 
146. Nr 10/2010 – Brodawczak polski – cz.I.
147. Nr 11/2010 – Brodawczak polski – cz.II
148. nr 12/2010 – Turek,Turczyn,Barb,Mahomet-brodawczaki czerwonobrwiste 
150. nr 12/2010 – Sebrytka

151.nr 1/2011 – Rohde Island Red
152.nr 2/2011 – Leghorn 
153.nr 3/2011 – American Giant Homer
154.nr 3/2011 – Bałtycka wystawa gołębi –Gdańsk 2011 
155.nr 4/2011 – Skowronki niemieckie (norymberski,
156.nr 5/2011 - Skowronki niemieckie (koburski i połudn.niem.)
157.nr 6/2011 - Sroki niemieckie wywrotne
158.nr 7/2011 - Stargardzki pulsujący
159.nr 8/2011 - Trening gołębi lotnych przy pomocy przenośnej skrzynki cz.I
160.nr 9/2011 - Trening gołębi lotnych przy pomocy przenośnej skrzynki cz.II
161.nr 9/2011 - New Hempshire 
162.nr 10/2011 - Koszua
163.nr 11/2011 - Czajka saksońska
164.nr 12/2011 - Lahore 


165 nr 1/2012 - Mewki orientalne 
166 nr 2/2012 - Praski krótkodzioby
167 nr 3/2012 - Śląska Barwnogłówka & murzynek śląski
168 nr 4/2012 – Rasy mięsne cz.I– Wrocławski wystawowy
169 nr 5/2012 – Rasy mięsne cz.II – Ryś polski +projekt gołębnika
170 nr 6/2012 – Rasy mięsne –cz.III- King
171 nr 7/2012 – Rasy mięsne cz.IV – Pocztowy stand.+Olbrzym rzymski Texaner + Skowronek koburski.
172 nr 8/2012 – Budapeszteński białotarczowy
173 nr 9/2012 – Sokół gdański 
174 nr 10/2012 – Koroniarz sercaty
175 nr 11/2012 – Koroniarz końcaty 
176 nr 12/2012 – Koroniarz barwnoogoniasty


177 nr 1/2013 – BUDAPESZTEŃSKI KRÓTKODZIOBY
178 nr 2/2013 - Rosyjski tarczowy
179 nr 3/2013 – Odkrycia i wynalazki
180 nr 4 / 2013 - Wiedeński lotny
181 nr 5/2013 – awaria komputera
182 nr 6/2013 – awaria komputera
183 nr 7/2013 – Żarowy tulski
184 nr 8/2013 – Wstęgowy Rżewski
185 nr 9/2013 – Kłajpedzki wysokolotny
186 nr 10/2013- Roller orientalny
187 nr 11/2013- Turkot frankoński (Tytuł: Historia ma znaczenie)
- „ - - Krótkodzioby tomaszowski
- „ - - Krajowa wystawa psów rasowych _ Darłowo 2013
188 nr 12/2013-Mewka staroniemiecka

189 nr 1 /2014 – Escapampadissa – kontra sokół
190 nr 2/2014 – Motyl warszawski (średniodzioby)
191 nr 3/2014 – Garłacz staroniemiecki
192 nr 4/2014 – Antwerpski wystawowy
193 nr 5/2014 – Orlik polski
194 nr 6/2014 – Saksoński łysek dwuczuby + czajka saksońska
195 nr 7/2014 – Turkoty cz. I- Turkot bucharski
196 nr 8/2014 – Turkoty cz.II -Turkot arabski + niem. dwuczuby
197 nr 9/2014 – Turkoty cz.III- Turkot vogtlandzki + turkot niem.jednoczuby
198 nr 10/2014- Krymka polska
199 nr 11/2014 – Gil
200 nr 12/2014 – Winerek 

201 nr 1 / 2015 - Mewka Mazowiecka
+ Zielone światło dla rysia polskiego 
202 nr 2/2015 – Tippler niemiecki
203 nr 3/2015 – Stawak śląski
204 nr 4/2015 – Sroka mazowiecka białoogoniasta
205 nr 5/2015 – Krótkodzioby pasiak łapciasty ( + odp. Orzełek polski)
206 nr 6/2015- Kurak maltański
207 nr 7/2015 – Modena niemiecka
208 nr 8/2015 – Białogłówka gumbińska + Białogłówka gdańska krótkodzioba
209 nr 9/2015 – Ryś polski (starego typu)
210 nr 10/2015- Rzeszowski wystawowy
211 nr 11/2015 – Sokół gdański
212 nr 12/2015 – Olbrzym węgierski


213 nr 1/2016 - Stawak polski
214 nr 2/2016 – Gołoszyjka rumuńska
215 nr 3/2016 - Exhibition homer & British Antwerp
216 nr 4/2016 - Genuine Homer & Show Homer
217 nr 5/2016 - Pawik angielski (+ pawik "retro")
218 nr 6/2016 - Wywrotek wschodniopruski
219 nr 7/2016 - Mewka staroniemiecka a mewka polska wiejska
220 nr 8/2016 - Koszua
221 nr 9/2016 - Dragon
222 nr 10/2016-Rzeszowski wystawowy
223 nr 11/2016-Mewka polska
224 nr 12/2016- Brodawczak polski i jego kuzyni- cz.I

225 nr 1/2017 - Brodawczak polski cd. cz.II.
226 nr 2/2017 - Krótkodzioby polski ( szek i odm. pokrewne)
227 nr 3/2017 - Niemiecki wystawowy
228 nr 4/2017 - Wołżański barwnopierśny
229 nr 5/2017 - Skrzydlate dziedzictwo cesarstwa Habsburgów
                       "Gołębie białotarczowe"
230 nr 6/2017 - Szpak
231 nr 7/2017 - Zakonniczki - niemiecka i angielska
232 nr 8/2017 - Wiedeński lotny
233 nr 9/2017 - Orlik  polski
234 nr 10/2017-American Giant Homer
234 nr 11/2017-Garłacz brneński
235 nr 12/2017- Skowronki niemieckie cz.I

236 nr  1/2018 - Skowronki niemieckie cz.II
237 nr  2/2018 - Damasceński
238 nr  3/2018 -  Carneau
239 nr  4/2018 - Polski listonosz
240 nr  5/2018 - Bagdeta norymberska
     -   "     -      - Projekt hodowlany mewka wiejska
241 nr  6/2018  - Tippler zagłębiowski (zagłębiowski wysokolotny)
242 nr  7/2018  - Wysokolotny budapeszteński, (EE/0847/HU).
243 nr  8/2018  - Kapucyn staroholenderski, (Oud Hollandse Kapucijm) 
244 nr  9/2018  - Srebrniak polski + rasy pochodne cz.I
245 nr 10/2018  - Srebrniak polski  cz. II. 
246 nr 11/2018  - Stawaki - skrzydlate dziedzictwo Galicjii / cz.I /                                        (stawak  polski).
247 nr  12/2018 - Stawaki - skrzydlate dziedzictwo Galicjii / cz.II /                                         (stawak  małopolski).
____________________________________________________
248/ nr 1/2019 - Garłacz pomorski
                            - Projekt hodowlany - polski garłacz krymkowaty
249/ nr 2/2019 -GOŁĘBIE RASOWE- świat niezwykłych kształtów,
                              wzorów i kolorów.
250/ nr 3/2019 - Mondain francuski
251/ nr 4/2019 - Saksoński łysek dwuczuby
252/ nr 5/2019 - Pomorski daszkooki
253/ nr 6/2019 - Krakus czyli sroka polska
254/ nr 7/2019 -Motyl warszawski
255/ nr 8/2019 - Winerek polski
256/ nr 9/2019 - Barwnogłówka śląska + Murzynek śląski
257/nr10/2019 - Brodawczaki długodziobe - karier 
258/nr 11/2019 -Brodawczaki długodziobe - dragon
259/nr 12/2019 -Czajka saksońska + czajka czeska 
                               + Polski indyk - nowy projekt hodowlany

260 / nr 1 /2020 - Felegyhazer /rasy węgierskie znane i                                                   nieznane/
261 / nr 2 /2020 - Gołębie sportowe i wystawowe -                                                             porównanie ras
                                   /Pocztowy gołąb sportowy, pocztowy                                                   standard, polski pocztowy                                                                       wystawowy, niemiecki wystawowy/.
262 / nr 3 / 2020  - Zamojski wysokolotny
263 / nr 4 / 2020  - Modena niemiecka
264 / nr 5 /2020   - Modena angielska
265 / nr 6 / 2020  - Maściuch polski - cz. I
266 / nr 7 / 2020 - Maściuch polski - cz. II
267 / nr 8 / 2020 - Białoogon polski
268/  nr 9 / 2020 - Zakonniczki - niemiecka i angielska
269/  nr 10/2020 - Skowronki -norymberski, koburski, 
                                    południowoniemiecki.
270/  nr 11/2020  - Gołębie piękno nieznane- Lazurek +
                                    Schöneberger Streifige /Pasiak z Schön.
271/   nr 12/2020 - Gołębniki francuskie /Europejskie                                                        dziedzictwo kulturowe i materialne/
=====================================
272/ nr 1/2021 - Karier  angielski-historia i współczesność
273/ nr 2/2021 - GOŁĘBNIKI- swiatowe dziedzictwo                                                                          gołębiarskiej architektury
274/  nr 3/2021  - Loczek
                               -  Serama - odmiany barwne
275/  nr 4/2021  -  Giant homer                                  
276/ nr 5/2021   - Garłacze- gołębie naszych sąsiadów 
                                  /Garłacz hanacki, garłacz słowacki/.
                               - SERAMA - historia rasy.
277/ nr 6/2021   - Garłacze - gołębie naszych sąsiadów
                                  /Garłacz czeski siwy,garłacz śląski/.
278/ nr 7/2021   - Praski krótkodzioby oraz rasy pochodne
279/ nr 8/2021   - Wywrotek wschodniopruski /historia/
                               - SEBRYTKA-klejnoty kurzego świata
280/ nr 9/2021  -  Koroniarz  sercaty                                                                           (cykl; Gołębiarskie dziedzictwo Małopolski
281/nr 10/2021  - Koroniarz końcaty 
                                  (cykl; Gołębiarskie dziedzictwo Małopolski
282 nr 11/2021   - Ryś staropolski ws. Luchstauben-porównanie
                                  cykl; Gołębiarskie dziedzictwo Małopolski
283 nr 12/2021  - Koroniarz barwnoogoniasty
                                  (cykl; Gołębiarskie dziedzictwo Małopolski
==========================================

284 nr 01/2022  - Czyliki - gołebie rosyjskie znane i nieznane
285 nr 02/2022  - Białka polska-gołębiarskie dziedzictwo                                          Małopolski
286 nr 03/2022  - Cauchois / Koszua/
287 nr 04/2022  - Olbrzym węgierski 
 "  - "          '  -  "  - Kochin miniaturowy-klejnot w ogrodzie
288 nr 05/2022  - Hiszpan
 "  -   "         " - "     - Chabo- pierzaste perły dalekiego wschodu
289 nr 06/2022  - Kapucyn staroholenderski 
290 nr 07/2022  - Szpaki - skrzydlate perły Schwarzwaldu
291  nr 08/2022  - Lahore-  dziedzictwo Wielkich Mogołów