Kury swojskie czyli polskie rasy drobiu 

Koordynator programu hodowlanego "Swojskie rasy drobiu"
Stanisław Roszkowski
  e-mail: 33marka33@gmail.com 
tel. 601 354 241 
KURY

Czubatka dworska (dworka)

Czubatka polska bezbroda

Czubatka polska brodata

Karzełek polski

Polbar

Zielononóżka polska

Żółtonóżka kuropatwiana

KACZKI

Kaczka staropolska