O mnie
Zbigniew Marian Gilarski-społecznik, pasjonat historii, miłośnik przyrody i zwierząt domowych, fotografik-dokumentalista i publicysta. Autor 4 specjalistycznych książek opisujących dzieje polskich organizacji hodowlanych oraz historię polskich ras gołębi i drobiu. Odkrywa i dokumentuje chlubne lecz nieco zapomniane dziedzictwo kulturowe i hodowlane naszych przodków.
Od 19 lat regularnie współpracuje z miesięcznikiem „fauna & flora”, równolegle od 1995 roku publikuje też w kwartalniku „Gołębie i drobny inwentarz”,.Publikował też w nie wydawanym już miesięczniku „Woliera”.Łącznie opublikował ponad 300 specjalistycznych artykułów opisujących różne rasy drobiu i gołębi rasowych, ze szczególnym uwzględnieniem ras polskich zagrożonych wyginięciem.
Ponadto jego opracowania dotyczące historii polskiej hodowli wraz z opisem polskich ras opublikowane były w prestiżowym niemieckim wydawnictwie,”Geflügelzeitung”, oraz czeskim periodyku "Svet holubu" a fotorelacje z krajowych wystaw publikowane są w angielskojęzycznym portalu, ”Aviculture-europe.nl ”. ( linki na stronie internetowej; www-foto-gilarski-pl.manifo.com , zakładka „Moje publikacje”). Aktywny członek Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.Sędzia-ekspert ds. oceny gołębi rasowych oraz członek honorowy PZHGR I DI,.Pełnomocnik Zarządu Głównego PZHGR I DI, ds.ogólnopolskiej akcji ratowania ras polskich zagrożonych wyginięciem. Członek  Związku Kynologicznego w Polsce - Międzynarodowy sędzia kynologiczny. Za całokształt pracy społecznej, wyróżniony dyplomem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Animator i pomysłodawca ogólnopolskiej „Akcji SOS Ratujmy Polskie Rasy”
Założyciel i wieloletni szef Klubu maściucha polskiego.

Od ponad  23 lat ( 1995-2018), z wielkim zaangażowaniem i na własny koszt, popularyzował dziedzictwo hodowlane naszych przodków,m.in. na dwóch własnych stronach internetowych. Opublikował również:  „Czerwoną księgę polskich ras gołębi zagrożonych wyginięciem”, oraz szkic historyczny pt. Zarys historii polskiego gołębiarstwa”,( od 1894).

W oparciu o źródła archiwalne publikował cyklicznie historię polskich ras ze szczególnym uwzględnieniem ras „kresowych” wyhodowanych w dawnej Małopolsce Wschodniej.
Zgromadził też bardzo duże archiwum i kolekcję zdjęć gołębi i drobiu,( ok. 11.000 szt.),które publikuje zarówno w tradycyjnej prasie oraz na stronach internetowych.

Jest autorem 4 książek:

  „Nasze gołębie - rasy polskie” (2009) – jest to, historia polskich organizacji hodowlanych od 1894 roku, oraz szczegółowo       opisane pochodzenie i wzorce polskich ras gołębi.
                                                                                                                                                                                                  „Encyklopedia Gołębie Hodowlane” (wyd.I /2012, wydanie II/ 2018) - pełen kolor,rys historyczny oraz doskonałe fotografie,     zwięzłe opisy.
   
  „Nasze dziedzictwo hodowlane” (2015) – szczegółowa historia od 1894 roku, początki organizacji hodowlanych na ziemiach    polskich; ludzie,gołębie, drób, archiwalia, fotografie i ryciny. W książce opisana została nieznana historia, zał. w Jarosławiu w 1894 roku  "I-go Galicyjskiego Towarzystwa Hodowców Drobiu, Gołębi i Królików". W celu promocji polskiego dziedzictwa za granicą w książce znajdują się obszerne streszczenia w językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim i czeskim. 

"Dzieje gołębiarstwa na ziemiach polskich 1894 - 2016", jest to okolicznościowa publikacja, wydana z okazji "VI europejskiej   wystawy sokołów gdańskich", ( Gdańsk 2016). Ta niewielka publikacja zawiera; 60 barwnych zdjęć, kilkanaście czarno-białych   rycin oraz streszczenie w języku angielskim i niemieckim.