O mnie
Zbigniew Marian Gilarski-społecznik, pasjonat historii, miłośnik przyrody i zwierząt domowych, fotografik-dokumentalista, publicysta, autor 4 specjalistycznych książek opisujących dzieje polskich organizacji hodowlanych oraz historię polskich ras gołębi i drobiu. Odkrywa i dokumentuje chlubne lecz nieco zapomniane dziedzictwo kulturowe i hodowlane naszych przodków.
Od 17 lat regularnie współpracuje z miesięcznikiem „fauna & flora”, równolegle od 1995 roku publikuje też w kwartalniku „Gołębie i drobny inwentarz”,.Publikował też w nie wydawanym już miesięczniku „Woliera”.Łącznie opublikował ponad 280 specjalistycznych artykułów opisujących różne rasy drobiu i gołębi rasowych, ze szczególnym uwzględnieniem ras polskich zagrożonych wyginięciem.
Ponadto jego opracowania dotyczące historii polskiej hodowli wraz z opisem polskich ras opublikowane były w prestiżowym niemieckim wydawnictwie,”Geflügelzeitung”, a fotorelacje z krajowych wystaw publikowane są w angielskojęzycznym portalu, ”Aviculture-europe.nl ”. ( linki na stronie internetowej; www-foto-gilarski-pl.manifo.com , zakładka „Moje publikacje”) Aktywny członek Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.Pełnomocnik Zarządu Głównego ds.ogólnopolskiej akcji ratowania ras polskich zagrożonych wyginięciem. Członek honorowy PZHGR I DI, za całokształt pracy społecznej, wyróżniony dyplomem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Animator i pomysłodawca ogólnopolskiej
„Akcji SOS Ratujmy Polskie Rasy”
Założyciel i wieloletni szef Klubu maściucha polskiego.

Przez ostatnie 20 lat ( 1995-2015), z wielkim zaangażowaniem i na własny koszt, popularyzował dziedzictwo hodowlane naszych przodków,m.in. na dwóch własnych stronach internetowych. Opublikował również,„Czerwoną księgę polskich ras gołębi zagrożonych wyginięciem”, oraz szkic historyczny pt. ”Zarys historii polskiego gołębiarstwa”,( od 1894 roku).

W oparciu o źródła archiwalne publikował cyklicznie historię polskich ras ze szczególnym uwzględnieniem ras „kresowych” wyhodowanych w dawnej Małopolsce Wschodniej.
Zgromadził też bardzo duże archiwum i kolekcję zdjęć gołębi i drobiu,( ok. 10.000 szt.),które publikuje zarówno w tradycyjnej prasie oraz na stronach internetowych.

Jest autorem 4 książek:
„Nasze gołębie - rasy polskie” (2009) – jest to, historia polskich organizacji hodowlanych od 1894 roku, oraz szczegółowo opisane pochodzenie i wzorce polskich ras gołębi.•„Encyklopedia Gołębie Hodowlane” (2012)-pełen kolor,rys historyczny oraz doskonałe fotografie, zwięzłe opisy.•„Nasze dziedzictwo hodowlane” (2015) – szczegółowa historia od 1894 roku, początki organizacji hodowlanych na ziemiach polskich;ludzie,gołębie, drób, archiwalia, fotografie i ryciny.W celu promocji polskiego dziedzictwa za granicą w książce znajdują się obszerne streszczenia w językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim i czeskim oraz , "Dzieje gołębiarstwa na ziemiach polskich 1894 - 2016", jest to okolicznościowa publikacja, wydana z okazji "VI europejskiej wystawy sokołów gdańskich", ( Gdańsk 2016). Ta niewielka publikacja zawiera; 60 barwnych zdjęć, kilkanaście czarno-białych rycin oraz streszczenie w języku angielskim i niemieckim.